Pomník Emericha Berty, Stráž nad Nisou

Pomník byl postaven roku 1896 na podnět Spolku pro udržování válečných pomníků v okrese Liberec.

Byl zhotoven u příležitosti 30. výročí skonu prvního padlého v prusko- rakouské válce v roce 1866, četaře Emericha Berty. Pomník byl postaven podle návrhu profesora Danta z Liberce. Na pomníku je v překladu tento nápis: K uctění památky prvního rakouského vojáka padlého v polním tažení 1866 v Čechách, Emericha Berty - četaře 10. c.k. husarského pluku Friedricha Wilhelma III., krále pruského, také všech bojovníků ve městě a okrese Liberec padlých nebo na následky zranění zesnulých.

Původní pamětní deska Emericha Berty byla roku 1867 umístěna do omítky kostela za pomníkem. Je na ní tento nápis: Zde odpočívá Emerich Berta, četař c.k. 10. rakouského husarského pluku, 5. eskadrony, 2. divize, narozený v Ladany v Maďarsku, kterého 23. června 1866 v 10 hod. večer na rohu u stodoly hospodářství čp. 27 zranila pruská přední hlídka do ruky a prsou. Ustoupil s pěti kamarády před přesilou nepřítele, u hřbitovní brány spadl z koně a po několikahodinovém bolestivém zápase se smrtí zemřel 24. června 1866 v půl druhé ráno. Byl prvním, kdo v této válce čestně položil život. Bože, odměň jeho oběť za císaře a vlast.

Stráž nad Nisou

Stráž nad Nisou, 463 03

Další historické památky
sousoší