Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Stráž nad Nisou

Na místě kostela původně stávala dřevěná modlitebna. V roce 1599 zde Kateřina z Redernů dala postavit zděný Dům Páně.

V roce 1727 nechal hrabě Philipp Josef von Gallas zchátralý kostel zbořit a postavil nový kostel v barokním stylu. Zůstala zachována raně barokní kazatelna, která pochází z roku 1686. Cenný oltář sv. Kateřiny byl v roce 1727 přenesen do kaple libereckého zámku. Zajímavé osudy měly i tři kostelní zvony. Nejcennější zvon z roku 1600 byl v roce 1923 odprodán kostelu v Kryštofově údolí a v roce 1942 byly ostatní zvony až na malý umíráček použity na válečné účely. V kostele jsou umístěny varhany, které byly v roce 1904 zakoupeny ze sbírky místních občanů. Kostel byl několikrát restaurován, poslední restaurace proběhla v roce 1996 a byly při ní restaurovány i obrazy a sochy.

Stráž nad Nisou

Stráž nad Nisou, 463 03

Církevní památky
kostely