Sosnová

Obec Sosnová leží 3 km jihozápadně od České Lípy.

Její založení prý lze datovat ke vzniku konšelské knihy v roce 1554. Do této doby je historie osídlení místa, ve kterém leží dnešní obec, poměrně nejasná. Močálovité údolí Ploučnice tvořilo patrně rozmezí mezi českými kmeny na jihu a srbskými na severu. Pouhých 11 km jižně od Sosnové byl však nalezen nejstarší doklad slovanského osídlení Českolipska, a to staroslovanská popelnice z Pavliček asi ze 7. století. 8 km jižně pak bylo v době hradištní vybudováno slovanské hradiště u Dřevčic.

Ve 13. století se okolní krajina dostala do držení Ronovců, jednoho z předních šlechtických rodů u nás. Jeho jednotlivé větve se nazývaly podle svých hradů, např. páni z Lipé nebo páni z Dubé. V roce 1873 byla Sosnová sloučena s obcí Lvová. Roku 1980 byla přiřazena k České Lípě a roku 1989 se znovu osamostatnila.

Obec leží v krajině pískovcových skal Peklo a Vřesoviště a v oblasti velkých rybníků Holany a Zahrádky. Zahrádecko je od roku 1996 krajinnou památkovou zónou.

mail

Sosnová

Sosnová, 470 01

Telefon:+420 487 520 874
E-mail:obec@sosnova.org
Web:www.sosnova.org