Kaple sv. Jana Nepomuckého, Soběslavice

Dominantu obce tvoří kaplička, která byla postavena v roce 1831 a je zapsána do státního seznamu kulturních památek.

Kaplička byla postavena v klasicistním slohu, zasvěcena byla sv. Janu Nepomuckému, strážci zpovědního tajemství. Jedná se o jednolodní stavbu, nad vstupním pískovcovým portálem je umístěna socha sv. Floriána, po stranách stojí plastiky andělíčků. Na střeše kaple se tyčí věžička se zvonem. V letech 1999 - 2000 proběhla celková rekonstrukce kaple, která jí z velké části navrátila původní vzhled. V říjnu 2002 byla kaple znovu vysvěcena. V r. 2010 byl na zvon nainstalován automatický pohon pro zvonění, který zvon rozeznívá dvakrát denně.

Soběslavice

Soběslavice, 463 45

Církevní památky
kaple