Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Slunečná

Kostel byl postaven z prostředků místního rodáka a sklářského obchodníka Johanna Georga Jirschika v letech 1846 až 1850.

Na pořízení vnitřní výzdoby se podílel další místní rodák Wendelin Breitschneider, který věnoval kostelu oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od A. Lhoty a jiné bohoslužebné předměty. Vysvěcení kostela proběhlo v roce 1850. Kostel nejprve patřil k faře v Horní Libchavě, v roce 1880 byla ve Slunečné zřízena fara spravovaná řádem maltézských rytířů.

Slunečná

Slunečná, 473 01

Církevní památky
kostely