Kaple sv. Antonína, Radvanec

Kaple pochází z roku 1801, kdy se úspěšný obchodník v Nizozemsku Antonín Mucke rozhodl z vlastních prostředků postavit na pískovcovém návrší nad mlýnem kapli a zasvětit jí svatému Antonínu Paduánskému.

Pro její zabezpečení také zřídil nadaci. K dokončení této hrubé církevní stavby, viditelné ze širokého okolí, došlo až po skončení napoleonských válek v roce 1818. Jejím vysvěcením byl pověřen hornopolický arciděkan Ilynek (Ignaz) Jaksch. Později se objevily i snahy kapli zvětšit, ale mimo několika nákladnějších oprav v 19. a 20. století již k dalšímu stavebnímu zásahu nedošlo.

Radvanec

Radvanec, 473 01

Církevní památky
kaple