Prysk

Obec Prysk leží severně od Kamenického Šenova, v údolí Pryského potoka. Jedná se o protáhlou, převážně rekreační ves.

První písemná zmínka o Dolním Prysku pochází z roku 1382. Východněji ležící Horní Prysk je poprvé uváděn v roce 1515. Osada Vesnička vznikla kolem roku 1850 na pozemcích statkáře Füllera, podle kterého se dříve nazývala Füllerdörfel. V době vzniku obce drželi českokamenické panství páni z Michenic. V roce 1406 jej získal Hynek Berka z Dubé a Hohenštejna. Hynkův syn Jindřich panství roku 1428 prodal Zikmundovi z Vartenberka. Poté panství několikrát změnilo majitele v rámci rodu Vartenberků, až bylo v roce 1613 pro dluhy zabaveno Janovi z Vartenberka a roku 1614 prodáno Radslavovi Kinskému z Vchynic. Od té doby jej spravovali Kinští.

Z kulturních památek se v obci nachází kostel sv. Petra a Pavla, zvonice z roku 1680 a před ní památník padlým v 1. světové válce. Podobný památník stojí i v Dolním Prysku. Dále se zde dochovalo několik lidových stavení. Nedaleko obce se v lese na jihovýchodním svahu Břidličného vrchu nachází Riedelova jeskyně, která byla vytvořena podzemní těžbou pískovce. Severně od obce je vyhlídkový Střední vrch.

mail

Prysk

Prysk, 471 15

Telefon:+420 487 767 520
E-mail:ou.prysk@prysk.cz
Web:www.prysk.cz