Provodín

Obec Provodín leží asi 10 km jihovýchodně od České Lípy ve směru na Doksy, nedaleko Máchova jezera.

Obec se rozkládá na jihozápadním úpatí Provodínských kamenů, na území známém těžbou kvalitních sklářských a keramických písků. Obec Provodín vznikla už ve 12. století, přičemž první písemná zmínka pochází z roku 1376 a je uvedena v Bělské knize z roku 1453. Tou dobou byla obec uváděna jako zboží pánů Berků z Dubé. V roce 1546 Provodín získal Kryštof z Vartenberka a připojil jej k rybničnímu hospodářství Zahrádky. Po konfiskacích v době pobělohorské koupil panství v roce 1623 Albrecht z Valdštejna. Po jeho násilné smrti panství připadlo rodu Kouniců.

Z kulturních památek se v obci dochovalo roubené stavení bývalé krčmy ze 17. století s barokní sochou. Dominantou zdejší krajiny je zřícenina hradu Jestřebí, který byl založen rodem Ronovců v roce 1295. Ve starých částech zdejší pískovny jsou mokřady s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin.

mail

Provodín

Provodín, 471 67

Telefon:+420 487 877 337
E-mail:provodin@volny.cz
Web:www.obec-provodin.cz