Loreta

Barokní kaple Loreta se nachází asi 1,5 km jihozápadně od obce Podhradí.

Loreta je jednou z mnoha podobných staveb, které vznikaly po Čechách i dalších evropských zemí v průběhu 17. až 19. století. Byly to volné kopie tzv. Svaté chýše v italském Loretu, kam ji podle pověsti přenesli ze Svaté země. Loretu nad Podhradím dal v roce 1694 postavit hrabě František Josef Šlik podle návrhu předního francouzského architekta činného v Čechách J. B. Matheyho. Nad vstupním portálem je kartuš se šlikovským erbem a pamětním nápisem o výstavbě kaple.

Loreta je společně s dalšími církevními památkami regionu součástí projektu Mariánská zahrada.

V kapli se pravidelně konají mše svaté každou první sobotu v měsíci od 9 hodin v období od května do října.

Podhradí

Podhradí, 506 01

Církevní památky
ostatní