Budova fary, Pěnčín

Dům č.p. 19, bývalá fara, pochází z druhé poloviny 18. století, jedná se o jednopatrovou budovu založenou na přibližně čtvercovém půdorysu. Fara stojí přímo naproti kostelu.

Fara je podobně jako Burk (Kittelův dům) vystavěna částečně jako zděná budova, částečně je roubená. 
Přízemí je zděné, roubené patro je zčásti chráněno eternitem, zčásti starším šindelem. 
V hlavním průčelí je pět okenních os, uprostřed vstup do klenuté chodby, jehož pískovcové ostění je původní.
Místnost v přízemí, severně od vstupu do fary je klenutá a obsahuje dodnes dochované zbytky původní černé kuchyně z 18. století. 
Pod ní, v rozlehlém podzemí, je do skály vytesaná studánka s průzračnou, až téměř neviditelnou vodou, dvojčátko studánky sv. Josefa. 
Fara byla nejen sídlem prvního zdejšího faráře a syna pověstného doktora - Filipa Jakuba Kittela, ale i Kittelovým výminkem. 
Fara obsahuje velké množství původních historických stavebních prvků a doslova dýchá historií.
Celkové urbanistické a architektonické řešení:
Objekt bývalé fary (1791) je součástí podhorského barokního areálu spolu s kostelem sv. Josefa a Morovým sloupem Svaté Trojice leží na
dohled od domu donátora a stavebníka celého areálu Josefa Kittela (dnes Kittelovo muzeum). 
Všechny objekty jsou samostatné kulturní památky. Fara je téměř v původním stavu, částečně narušeném pouze opravami ve 20. stol. i v nedávné době.
Fasády v přízemí budou opraveny vápennou omítkou, včetně soklových partií. Restaurátorským způsobem bude přistoupeno k opravám
pískovcových ostění oken a dveří, vstupním dveřím a mřížím. V přízemí budou osazeny repliky barokních špaletových oken. Vyměněna či
opravena bude střešní krytina z přírodní břidlice, obklad patra bude z ručně štípané sekundárně použité břidlice menšího formátu. 
Při stavebních úpravách se počítá s minimalizací zásahů do historických konstrukcí.
Část prací v interiéru spočívá v restaurování stávajících výplní dveřních, resp. okenních otvorů. Část dlažeb bude přeložena, fošnové podlahy
budou restaurovány.
Betonové podlahy budou vyměněny za dlažby s provětrávanou vrstvou. Nové sociální zázemí bude vloženo formou boxů. 
Prostor v podzemí domu, místo v šeru, tichu, s živou vodou (pramenem), určené k meditaci, je ponecháno bez úprav.
Před severní fasádou domu, na ose spojující kostel s farou, stojí Morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (1772). Úprava okolí sloupu
vychází ze skutečného historického stavu (zbytky štětové dlažby a obrubníků). Budou doplněny betonovými deskami rozvolněnými do
travního porostu. Inscenaci biblických příběhů můžeme pozorovat v soustředných kruzích z různé perspektivy, tak jako lidé tehdejší doby.
Jednoduché sezení před a za domem je určeno jednotlivým skupinám návštěvníků fary, vzadu pro farní komunitu, vpředu turistům. Pergola
za domem bude fixována na ruiny historické stavby.

Pěnčín (u Jablonce n. N.)

Pěnčín, 468 21

Církevní památky
ostatní