Nový Oldřichov

Obec Nový Oldřichov leží asi 4 km jižně od České Kamenice, na horním toku říčky Bystré.

Součástí obce je také osada Mistrovice, zmiňovaná již počátkem 15. století. Obec s oficiálním názvem Nový Oldřichov vznikla v roce 1950, kdy byly sloučeny obce Mistrovice a Oldřichov u České Lípy.

V 19. století se zde rozvinula výroba a zušlechťování skla. V roce 1903 postavil mistrovický Spolek přátel přírody na nedalekém návrší dřevěnou rozhlednu. Jelikož se návrší nazývalo Scheibe, pojmenovali rozhlednu Scheibenwarte. Rozhledna se však bohužel o čtyři roky později při silné vichřici zřítila.

K rozvoji obce pomohla stavba soukromé železniční trati z Kamenického Šenova do České Lípy, která sloužila až do konce 70. let 20. století. V obci se nachází nejobsáhlejší hasičské muzeum v Čechách.

mail

Nový Oldřichov

Nový Oldřichov, 471 13

Telefon:+420 487 767 220
E-mail:uradoldrichov@seznam.cz
Web:www.obecnovyoldrichov.cz