Kaple v Mikulášovicích

Kaple Nejsvětější Trojice, Wähnerova kaple, Melchiorova kaple, Fürlehova kaple, Kaple Tří otců.

Kaple Nejsvětější Trojice

Při cestě do nedaleké obce Brtníky, téměř v lese, se nachází barokní trojboká Kaple Nejsvětější Trojice. Pochází z roku 1741, navrhl a postavil ji Hans Jacob Wähner.

Wähnerova kaple

Kaple se nachází u statku č.p. 67. Byla postavena v roce 1718 cestovatelem Wähnerem, který zde bydlel. Později se kapli říkalo Palmova, podle sedláka, na jehož pozemku stála.

Melchiorova kaple

Kaple stojí u statku č.p. 102, pochází z roku 1733. Kapli postavil tehdejší majitel domu Christofer Wäber.

Fürlehova kaple

Vedle bývalé všeobecné nemocnice s názvem "Nemocnice korunního prince Rudolfa", dnešního Domu s pečovatelskou službou, stojí Fürlehova kaple, zvaná také Kaple Otce chudých. V roce 1733 ji postavil cestovatel J. Fürleh. Na konci 19. století byla přestavěna pseudogoticky.

Kaple Tří otců

Původní kaple pochází z roku 1710. Před rokem 1823 byla postavena stávající kamenná kaple s oltářem a věžičkou. Ve věžičce je zvon, který má vepsán verš a letopočet 1767.

Mikulášovice

Mikulášovice, 407 79

Církevní památky
kaple