Mikulášovice

Mikulášovice jsou jedním z nejseverněji položených měst v České republice. Leží ve Šluknovském výběžku v lesnatém údolí Šluknovské pahorkatiny.

Mikulášovice vznikly pravděpodobně jako uhlířská osada v průběhu 13. a 14. století. První zmínka o osadě pochází z první poloviny 14. století, kdy patřila k tolštejnsko - šluknovskému panství. Na počátku 15.století byla oblast okolo Mikulášovic propůjčena bratrům Knoblochům z Varnsdorfu. Od té doby jsou Mikulášovice částí panství Lipová - Hanšpach. V 17. století byly jednou z největších vesnic své doby, žilo zde kolem 70 selských rodin.

Místní obyvatelstvo se živilo převážně plátenictvím a zemědělstvím. Od roku 1817 zde vznikaly továrny na výrobu knoflíků, prýmek, umělých květin, hlavně stuh a nožů. V roce 1916 byly Mikulášovice povýšeny na město.

V Mikulášovicích se v minulosti nacházela hvězdárna. Dnes z ní zůstal pouze jednopatrový dům s balkónem a malou věžičkou s kopulí o průměru 3 m. Stojí proti kostelu sv. Mikuláše. Před kostelem sv. Mikuláše stojí dvě sochy, které pravděpodobně pocházejí z druhé třetiny 18.století. Sochy znázorňují sv. Jana Nepomuckého a Pannu Marii. Mezi památkové objekty Mikulášovic patří měšťanský dům čp. 2, ve kterém v roce 1779 přenocoval císař Josef II. V roce 1879 byla v domě na počest 100. výročí návštěvy císaře odhalena pamětní deska.

V roce 1885 byla v Mikulášovicích postavena dřevěná rozhledna, kterou však zničila bouře. V roce 1904 byla vybudována nová rozhledna ze žulových kvádrů a cihel. Je to nejseverněji položená rozhledna v České republice.

Mikulášovice

Mikulášovice, 407 79

Web:www.mikulasovice.cz