Mařenice

Obec Mařenice leží v Lužických horách, 7 km severozápadně od Jablonného v Podještědí.

Obec je roztroušená podél potoka Svitavka. Do katastru Mařenic patří také Horní a Dolní Světlá a Mařeničky. První zmínky o obci jsou z roku 1372, osídlení zde vznikalo od 14. století při cestě do Žitavy. Jméno Mařenice (Marzenicz) vzniklo podle zdejšího kostela sv. Maří Magdalény.

Současný kostel sv. Maří Magdalény byl postaven na místě staršího kostela, na návrší uprostřed obce. Jedná se o barokní dvouvěžový kostel. Stavba probíhala v letech 1699 - 1714, vedl ji stavitel italského původu Octavio Broggio z Litoměřic. V ambitu kostela jsou barokní náhrobníky ze 17. a 18. století.

Mařenice jsou převážně rekreační obcí. Dva kilometry od obce je Zámecký vrch, na němž ve 14. století stála tvrz. Směrem na sever lze dojít až na státní hranici se Spolkovou republikou Německo, u které jsou vsi Valy, Krompach, Juliovka a Dolní a Horní Světlá. Na jihozápad od obce je město Cvikov a cestou na jih přes Mařeničky jsou Kunratice u Cvikova.

mail

Mařenice

Mařenice, 471 56

Telefon:+420 487 754 121
E-mail:marenice@volny.cz
Web:www.obecmarenice.cz