Ludvíkovice

Ludvíkovice leží severovýchodně od Děčína, v CHKO Labské pískovce.

Vznik osady Ludvíkovice se váže k německé kolonizaci území koncem 13. a začátkem 14. století, kdy král povolal do Čech kolonisty z Německa, aby využil do té doby pusté území. Název vesnice se odvozuje od vůdce těchto kolonizátorů. Ludvíkovice = ves lidí Ludvíkových.

Noví kolonisté zakládali celé skupiny osad, které se od starých českých osad lišily už svým půdorysem. Jednalo se o nápadně dlouhé osady. Staré české osídlení většinou kopírovalo tok řeky Labe, na severu sahalo po město Děčín. Němečtí kolonisté osidlovali především velké plochy na východ od Labe. Střediskem byl hrad Scharfenstein (Ostrý), který vybudoval Markvart Heřmanic.

mail

Ludvíkovice

Ludvíkovice, 407 13

Telefon:+420 412 526 818
E-mail:podatelna@ou-ludvikovice.cz
Web:www.ou-ludvikovice.cz