Lobendava

Obec Lobendava leží v nejsevernější části Šluknovského výběžku a je tak nejseverněji položenou obcí České republiky. Rozkládá se v údolí Lučního potoka.

První písemná zmínka o obci je datována k roku 1449, přičemž podle místní kroniky ves vznikla již někdy na přelomu 12. - 13. století. Podle některých názorů byla obec založena již kolem roku 1086 Wiprechtem z Grojče (zeť krále Vratislava II.), což by ji řadilo k nejstarším sídlům Šluknovského výběžku. Až do poloviny 14. století zde probíhala řízená kolonizace pány Berky z Dubé a Hohnštejna. Tou dobou se v této oblasti rýžovalo zlato, což dokumentují některé místní názvy jako Zlatý potok a některé pozůstatky rýžování - zbytky sejpů.

Dominantou obce je barokní areál kostela Navštívení Panny Marie s budovou bývalé fary. Východním směrem od obce se nachází Anenský vrch s křížovou cestou a poutní kaplí sv. Anny. Jižním směrem od Lobendavy leží CHKO Labské pískovce - České Švýcarsko, která v sousedním Německu přechází do CHKO Saské Švýcarsko.