Kostel sv. Ducha, Libáň

Barokní kostel sv. Ducha byl postaven na místě bývalé dřevěné kaple ze 14. století.

Stavba původního gotického kostela pocházela již ze 14. století, dnešní kostel byl vystavěn v r. 1753 a jeho ne zcela obvyklá stavba bývá připisována F. I. Préeovi či I. Palliardimu. Zvláštností je téměř křížový půdorys – k rozšířené střední části jsou na obou stranách přičleněny příčné pravoúhlé prostory, k nim na východní straně presbytář a na západní straně předsíň k podvěží. Na západní straně se tyčí věž, severní a jižní fasády jsou upraveny jako průčelí a vrcholí štíty, na nichž dříve stávaly sochy. Interiér kostela je zařízen původním barokním vybavením, umělecky hodnotný je obraz na hlavním oltáři. Fresky, pocházející od Jos. Haagera z r. 1755, byly restaurovány H. A. Joklem v r. 1906.

Na okolní ploše původního hřbitova stojí také pozoruhodné sochy: Pískovcová skulptura se sochou sv. Jana Nepomuckého je založena na hranolovém soklu s výžlabky a oblouny, na nějž dosedá vysoký dřík podstavce zakončený deskovou římsou se zkosenými hranami. Tři stěny dříku jsou vyzdobeny reliéfy svatých. Na čelní straně ve výklenku je sv. Josef – pěstoun Páně, v levé ruce prut, prvou rukou drží Ježíška, na pravé straně výklenku dříku pravděpodobně Antonín Paduánský s Ježíškem na knize v náručí. Na levé straně dříku je reliéf snad sv. Františka z Assisi s růžencem v ruce a s křížem, opřeným o rameno. Vlastní socha sv. Jana Nepomuckého stojí v klidném postoji, pravou rukou přidržuje na prsou krucifix, levou má oddálenu od těla s gestem dlaně otočené vzhůru. Světec má bohaté vlnité vlasy, ostře modelovaný nos a hledí před sebe se soustředěným výrazem.

Dalšími skulpturami jsou sv. Josef na vysokém podstavci (z r. 1738) a Ecce Homo (z r. 1819 od F. Kofránka z Vojic). 

Kostel je součástí projektu Mariánská zahrada.

Libáň

Libáň, 507 23

Církevní památky
kostely