Křižany

Obec Křižany leží nedaleko města Liberec, v blízkosti hory Ještěd.

Údolní obec je rozptýlena podél Ještědského potoka a nazývá se po svém zakladateli Kriesanovi. První zpráva o obci, která se tehdy ještě jmenovala Suchá, je z roku 1352. Ve 14. století patřily Křižany k panství Lemberk a od roku 1586 byly rozděleny mezi dvě panství: západní část patřila k panství Grabštejnskému a východní část k panství Lemberk. V roce 1726 koupil hrabě Filip od hraběte Karla Josefa z Bredy panství Lemberk a od té doby jsou obě části obce opět spojeny.

Původně gotický kostel sv. Maxmiliána pochází z roku 1384. V 17. století byl zbarokizován a rozšířen. V roce 1684 byla ze zbytků zdiva zbouraného zámečku přistavěna věž. V interiéru kostela se nachází pozdně barokní vybavení - oltář, malované výplně, dřevěný kůr a venkovské varhany. Před kostelem sv. Maxmiliána najdeme plastiku sv. Jana Nepomuckého z roku 1747. Stojí na obráceném džberu a je vyzdobena reliéfy sv. patronů proti moru, hladu a válce.

Ještě ve 20. letech 20. století byl nad obcí v provozu tříposchoďový Solvayův lom, nejrozlehlejší v Ještědském pohoří. V jednom z pater je vykutaná loupežnická jeskyně. Horní částí obce prochází železnice Liberec - Teplice, která byla vybudována již v roce 1900.

Obec Křižany má výhodnou polohu jako východisko výletů na Ještěd, do oblasti Ralska i do Lužických hor.

mail

Křižany

Křižany, 463 53

Telefon:+420 485 178 061
E-mail:ou.krizany@obeckrizany.cz
Web:www.obeckrizany.cz