Krásná Lípa

Obec Krásná Lípa leží v malebném údolí říčky Křinice.

Zhruba v druhé polovině 13. století byla na panství Ronovců založena tzv. dlouhá lesní lánová ves jménem Krásná Lípa. V této době vznikl také hrad Krásný Buk. Ten byl však roku 1339 dobyt Žitavskými a podobně jako Vlčí a Brtnický hrádek zanikl.

Obec Krásná Lípa přečkala husitská tažení, okupaci Švédy za třicetileté války, drancování Prusů i živelné pohromy. I přes toto všechno se Krásná Lípa rozrůstala a začátkem 18. století zde vznikla první manufaktura, rozvíjela se niťařská výroba, bělidla a byl založen cech punčochářů. V roce 1731 byla Krásná Lípa povýšena na městys. Dalším impulsem pro růst města byla výstavba železniční tratě Bakov nad Jizerou - Rumburk, což vyústilo roku 1870 v povýšení Krásné Lípy na město.

Na svahu nad náměstím byl v letech 1754 - 1758 postaven barokní kostel sv. Máří Magdalény. Byl postaven na místě staršího kostelíku ze 14. století. Jeho dnešní zařízení pochází z 18. až 19. století. Věž kostela je z roku 1777, schodiště se sochami z roku 1818.

Dům U Frinda se zachoval jako jediný dřevěný objekt na náměstí. Jedná se o dům s podstávkou s hrázděným patrem. Byl postaven po roce 1729. Kuriozní na něm je, že byl považován za dům městského charakteru a v době biedermeieru byl uvnitř i zvenku vyzdoben například vzácnými omítkami. Přes sto let v něm žil významný lékařský rod Zillichů a bývala zde ordinace.

Krásná Lípa je oblíbeným letoviskem severní části Lužických hor a zároveň výchozím místem oblíbené přeshraniční turistické stezky do Zadní Doubice a do východní části Saského Švýcarska. Najdeme zde soubor zajímavých barokních a klasicistních domů. Návštěvníky potěší i bezproblémové parkování na prostorném náměstí, kde je i informační centrum a muzeum.

mail

Krásná Lípa

Krásná Lípa, 407 46

Telefon:+420 412 354 820
E-mail:podatelna@krasnalipa.cz
Web:www.krasnalipa.cz