Kovač

Obec Kovač leží asi 1 km jihozápadně od Konecchlumí.

Obec je poprvé připomínána v roce 1318, kdy patřila Otovi z Byšic. V roce 1584 ji koupili Smiřičtí, kteří ji připojili k úlibickému statku. Ve vsi najdeme pozdně barokní sochu sv. Floriána s kamenným zábradlím a chráněnou stříškou. Dále je tu tvrziště po tvrzi, o které se písemné zprávy zmiňují poprvé až v roce 1530, ale tvrz byla nesporně starší. Jediným jejím pozůstatkem je valeně klenutý sklep v západní části. Tvrz přestala být panským sídlem po roce 1584, kdy byla Kovač připojena k Úlibicím. Pěknou ukázkou dochované lidové architektury je roubený objekt č.p. 16.

Okolí obce Kovač nabízí řadu výletů po malebné krajině Českého ráje.

mail

Kovač

Kovač, 506 01

Telefon:+420 724 179 875
E-mail:ou.kovac@seznam.cz
Web:www.kovac-obec.cz