Jestřebí

Obec Jestřebí leží asi 8 km severně od Doks, na cestě do České Lípy.

Nejstarší zmínky pocházejí z roku 1295, píše se zde o skalním hradu Jestřebí. Kolem hradu se usazovali řemeslníci a v roce 1352 jsou v zápisech zmínky o městečku Krušina. V 16. století převzalo městečko jméno hradu Jestřebí.

První písemná zpráva o vsi Pavlovice pochází z roku 1352, v té době patřily Hynkovi z Dubé. Území dnešní obce Újezd bylo podle archeologických nálezů osídleno již ve starší době kamenné. Našly se zde zbytky hliněných nádob z té doby. První písemná zpráva pochází z roku 1347. Všechny části obce vystřídaly několik majitelů, mezi nimi byl i rod Smiřických. Ti panství prodali Vartemberkům a po konfiskaci ho získal Albrecht z Valdštejna. Přes jeho vdovu Isabelu a dceru Alžbětu se dostalo do držení Kouniců.

Rokokový kostel svatého Ondřeje pochází z roku 1780. Byl postaven na místě starší svatyně. Uvnitř kostela je oltářní obraz světce a křížové cesty od J. Kramolína. V sousedství kostela je barokní fara s mansardovou střechou z roku 1730.

Okolí Jestřebí je ideální k turistickým výletům. Je možné se vydat jižně do pěkné přírody v okolí Máchova jezera, nebo severně do oblasti přírodní rezervace Novozámecký rybník či údolní rezervace Peklo.

mail

Jestřebí

Jestřebí, 471 61

Telefon:+420 487 834 931
E-mail:obec@jestrebi.eu
Web:www.jestrebi.eu