Horní Maršov

Rekreační středisko Horní Maršov leží mezi Pecí pod Sněžkou a Svobodou nad Úpou. Rozkládá se v údolí řeky Úpy při ústí Lysečinského potoka. Součástí obce jsou místní části Temný Důl, Horní a Dolní Albeřice, Horní a Dolní Lysečiny a Suchý Důl.

Osada, která byla poprvé zmiňovaná roku 1466, se rozrostla při těžbě dřeva pro kutnohorské doly v 16. století. Od té doby také byla přirozeným správním centrem východních Krkonoš. V roce 1792 vznikl na místě panského domu klasicistní zámek, který byl později novorenesančně upraven. Další dominantou obce je novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na náměstí se nachází secesní budova radnice z roku 1906 s kašnou zakončenou sochou Spravedlnosti. Významnou architektonickou památkou je bývalá Dixova brusírna dřeva a kamenný sklad u přádelny lnu v místní části Temný Důl. Na úbočí Staré hory se stejnojmennou osadou je soubor lidové architektury a Křížová cesta s kaplí sv. Anny z roku 1752.

Obcí prochází vycházková trasa Aichelburg, která nás zavede na úbočí Světlé hory, k opravenému lesnímu hrádku Aichelburg a končí na mléčné farně Sosna v sousední Peci pod Sněžkou.

Horní Maršov je oblíbeným východištěm do východní části Krkonoš, především na blízké Rýchory se vzácnou květenou a dále na Světlou a Černou horu s největším krkonošským vrchovištním rašeliništěm a v zimě dvacetikilometrovým okruhem pro běžkaře. V létě si návštěvníci mohou vybrat z velkého množství turistických tras i cyklistický tras vhodných pro horská kola.