Valdštejnsko u Bělé pod Bezdězem

Nedaleko Bělé pod Bezdězem asi patnáct kilometrů severozápadně od Mladé Boleslavi se uprostřed lesů nachází Valdštejnsko - pozoruhodné místo loveckého odpočinku.

Na této okrouhlé mýtině se nacházejí zbytky bývalého zámeckého komplexu Valdštýnské eremitáže (poustevny) pro odpočinek hostí při honech. Ve středu mýtiny je navršen umělý pahorek, na kterém stála besídka. Zahrada obklopující besídku byla rozdělena osmi alejemi, dosud osázenými lipami. Na tyto aleje navazovalo osm průseků: Bezdězský (Hraběcí), Svatojánský, Bělský, Černínský, Březinský, Valovický (Březovický), Bezdědický a Dokský (Pankrácký), u kterého stojí granátníci. Po obvodu zahrady stálo v kruhu několik pavilonů a kaple P. Marie. Pavilony měly jména po šlechtických hostech, kteří v minulosti Valdštejnsko navštívili. Zámeček byl postaven v první polovině 18. století, buď za Markéty, hraběnky Černínové, vdovy po Františku Josefovi z Valdštejna, nebo jejich syna Františka Arnošta z Valdštejna. Všechny budovy až na pavilon Auerspergův (nyní myslivna), byly v roce 1903 zbourány příslušníky rodu Valdštejnů. Dvě sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách, modré a žluté, dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 1740-1746. Zbytky sochy s. Jana Nepomuckého stojí na konci Svatojánské aleje. Sousoší bylo vysoké asi šest metrů a dala ho postavit roku 1792 Žofie, hraběnka ze Štenberka, manželka Vincence z Valdštejna.


Bělá pod Bezdězem

Bělá pod Bezdězem, 294 21

Další historické památky
historické budovy