Hornická stezka Berghaus

Hornícká stezka Berghaus je první hornická stezka v Krkonoších.

Dékla trasy: 1 km

Počet zstavení: 10 zastávek s informačními tabulemi

Popis trasy: Stezka v Černém Dole připomíná bohatou hornickou tradici v Krkonoších. Během zhruba hodinové procházky po asi kilometrovém okruhu si můžete prohlédnout pozůstatky po hornické činnosti v okolí Černého Dolu. Informační tabule vám připomenou dávno zaniklé doly, vysvětlí některé způsoby středověké těžby, prostřednictvím plánků a fotografií nahlédnete také do podzemí a seznámíte se i s geologií Krkonoš. Uvidíte mimo jiné i propadlinu po 80 m hluboké zavalené uranové šachtě, hornický náhon, skalní vrásy a ústí středověkého dolu. Na deseti informačních tabulích jsou ukázky zpracování rud, geologické profily, mapy důlních děl a fotografie z podzemí.

Průběh trasy: Výchozí bod stezky je na modře značené turistické stezce za místní textilkou, zhruba 2 km od středu obce. Stezka je volně přístupná lesním terénem od jara do prvního sněhu. Na stezce se návštěvník seznámí s bohatou tradicí dobývání rud v Krkonoších. Hornická stezka v údolí potoka Čistá, nazvaná podle někdejší horské boudy Berghaus, leží v kopcích v místech, pod kterými vedou staré štoly.

Černý Důl

Černý Důl, 543 44