Hvězdárna Turnov

Hvězdárna byla budována v 60. letech 20. století především z iniciativy a za finanční podpory RNDr. Ivana Šolce, CSc.

Slavnostně byla otevřena 2. května 1974. V letech 1976-1986 byl objekt v nájmu AsÚ ČSAV a poté až do roku 1992 Fyzikálního ústavu, kdy v prostorách sídlila Optická vývojová dílna. Od té doby využíval hvězdárnu astronomický kroužek při turnovském gymnáziu a objekt pomalu chátral.

Společně s německým partnerem připravilo město projekt na kompletní přestavbu budovy observatoře, ale grant z EU nebyl udělen. V létě 2013 se dohodla společnost SUNDISK s vedením města Turnova na pronájmu a částečné rekonstrukci objektu. V přízemí hlavní budovy je malý přednáškový sál pro cca 30 posluchačů, sociální zařízení a malé zázemí. V patře je kopule o průměru 6 metrů, z níž vedou dveře na pozorovací terasu.

Původní přístrojové vybavení tvoří amatérsky konstruovaný refraktor 160/2500 mm zakoupený po roce 1990 z pozůstalosti pana Vinše s optikou z VOD Turnov. V roce 2020 byl v kupoli instalován výkonný teleskop Ritchey-Chrétien o průměru zrcadla 406 mm a refraktor 102/1350 mm. Oba refraktory doplňuje chromosférický dalekohled LUNT 60 mm. Pro pozorování fotosféry Slunce slouží Herschelův helioskopický hranol. Dále je používáno rozsáhlé příslušenství (okuláry, filtry). Dalekohledy jsou umístěny na masivní paralaktické montáži německého typu. Montáž byla vyrobena počátkem 70. let v turnovských závodech (Sklářské strojírny a závody, Dioptra) a v roce 2020 doplněna novým krokovým pohonem. Při veřejném pozorování na terase nebo na pozemku hvězdárny jsou využívány další přenosné dalekohledy.

Hvězdárna slouží hlavně popularizaci astronomie - nabízí programy a pozorování pro školy i pro veřejnost.

Poloha: hvězdárna stojí na Vrchhůře (jihovýchodní část Turnova, poblíž silnice E442).


Ceník:

Základní vstupné – pravidelná otevírací doba (přednáška s pozorováním)

 • Dospělí 40 Kč.
 • Děti do 6 let, ZTP, ZTP+P zdarma.
 • Děti do 15 let, studenti, senioři nad 65 let, členové ČAS 20 Kč.
 • Rodinná vstupenka (2 dospělí + až 4 děti) 100 Kč.

Pořady pro školy (přednáška s pozorováním)

 • Žák/student 40 Kč.
 • Pedagogický doprovod zdarma.

Individuální večerní pozorování

 • Dospělí 100 Kč.
 • Děti do 6 let, ZTP, ZTP+P zdarma.
 • Děti do 15 let, studenti, senioři nad 65 let, členové ČAS 50 Kč.
 • Rodinná vstupenka (2 dospělí + až 4 děti) 250 Kč.
Dobrovolné zvýšení nebo mimořádný příspěvek vítán. Výtěžek ze vstupného je použit k úhradě provozních nákladů hvězdárny.
Všichni lektoři a demonstrátoři vykonávají svoji činnost dobrovolně bez nároku na odměnu.

Kontakty na demonstrátory a průvodce:

 • Aleš Majer - 775 580 396
 • Martin Gembec - 601 569 826
mail

Turnov

U Tří svatých, Turnov, 511 01

Telefon:+420 775 580 396
E-mail:astro@sundisk.cz
Web:www.hvezdarna.turnov.cz
Technické památky
ostatní technické památky