Naučná stezka Putování za vodou

S naprostou samozřejmostí otevíráme vodovodní kohoutek a voda nám teče na ruce, do skleničky, do vázy ... Ale víme, odkud voda pochází a jak složitou cestou se k nám dostává?

Tak toto a ještě spoustu jiných zajímavostí přiblíží občanům a návštěvníkům Frýdlantu naučná stezka Putování za vodou. Veškeré informační materiály naleznete v turistickém informačním centru ve Frýdlant.

Délka trasy: 6,5 km

Počet zastavení: 6

Popis trasy: Naučná stezka je vedena po čtyřech frýdlantských vodojemech, městským parkem a přes frýdlantskou rozhlednu. Návštěvníci se poučí o vodě na celkem šesti zastaveních, kde jsou informativní tabule.

Frýdlant

Frýdlant