Galerie antického umění a Městské muzeum, Hostinné

V bývalém františkánském kostele v malebném podkrkonošském městečku Hostinné se nachází jedinečná sbírka odlitků antických soch a Městské muzeum. Z důvodu rekonstrukce výstavních prostor je expozice Galerie antického umění v Hostinném s účinností od 1. dubna 2019 na přibližně 2–3 roky uzavřena.

V roce 1969 bylo v Hostinném otevřeno jedinečné kulturní zařízení, Galerie antického umění. Sbírka v ní umístěná se skládá ze sádrových kopií vytvořených podle originálů, na které byla nanesena speciální patina, aby vznikl dojem původního materiálu, barvy a struktury. Vystavená kolekce dává, kromě uměleckého zážitku, kompletní obraz vývoje antické plastiky od konce 7. století před Kristem do 2. století po Kristu. Hodnotu sbírky zvyšuje skutečnost, že předlohy některých odlitků byly zničeny, nebo jsou považovány za ztracené (portréty Vilonia, Traiana a Homéra).

Galerie je umístěna v bývalém Františkánském klášteře Blahoslavené Panny Marie Neposkvrněného početí. Františkánský klášter prošel značnou rekonstrukcí, díky níž se zde také nachází Městské muzeum.

Expozice:

V prvním patře konventu bývalého františkánského kláštera v Hostinném jsou umístěny výstavní prostory městského muzea. Expozice představující historický vývoj jednoho z nejstarších měst v Podkrkonoší je nainstalována ve františkánských celách z 2. poloviny 17. století. Jsou zde zachyceny dějiny od kolonizace kraje na horním Labi počátkem 13. století a založení města Hostinného v 2. polovině 13. století, všechny významné historické události až po rozhodné okamžiky, které bezprostředně navázaly na výsledky druhé světové války. Historická expozice dává obraz vývoje města za 750 let jeho existence. 

Součástí výstavních prostor je i část věnovaná působení příslušníků řádu sv. Františka ve městě, prezentaci unikátního souboru lunet ze života zakladatele tohoto řádu z let 1688 – 1721 a kolekce vyřezávaných figurálních včelích úlů z konce 18. století. Historická část je zakončena vzpomínkou na rodáky a významné osobnosti města.

Služby a vybavení
parkoviště
občerstvení