Paceřice

Obec se nachází nedaleko Turnova, při odbočce k zámku Sychrov.

Paceřice se připomínají od roku 1543. Obec Paceřice je členěna na pět osad: Paceřice, Husa, Studnice, Kozice a Stádlo. Historické dění v obci významně ovlivňovalo společenské dění na nedalekém sychrovském zámku. V obci se narodily a působily významné osobnosti kulturního i uměleckého života. Pomník obětem nacismu připomíná, že obec značně postihly válečné útrapy. K pozoruhodnostem obce patří památné stromy a značný počet dochovaných staveb lidového umění.

mail

Paceřice

Paceřice 100, Sychrov, 463 44

Telefon:+420 482 758 008
E-mail:obec@pacerice.cz
Web:www.pacerice.cz