Podůlší

Obec Podůlší leží asi 4 km severně od Jičína. Rozkládá se na východní straně kopce Brada, v nadmořské výšce kolem 345 m n. m.

Obec je silnicí Jičín - Turnov rozdělena na části Dolení a Hoření Podůlší. První písemná zmínka o obci se datuje ke dni 3. září 1399. V té době prodal Dětřich z Podůlší dvůr se vsí Podůlší Kunešovi ze Sukorad. Kolem roku 1500 získal bradské panství Mikuláš Trčka z Lípy a Vlašimi, který jej připojil k panství Veliš. Roku 1606 prodali jeho následovníci velišské panství Jindřichu Matyáši Thurnovi, ovšem Jičín a několik okolních vesnic včetně Podůlší připojili k panství Kumburk. Původní zástavba byla pouze v dolní části obce. Horní část vznikala až v letech 1756 - 1788. Nová silnice z Jičína do Turnova byla postavena v letech 1832-1838.

Dne 1. července 1960 byly k Podůlší připojeny obce Brada-Rybníček, Dílce, Jinolice a Kbelnice. Toto seskupení vydrželo až do 24.listopadu 1990, kdy se obce opět osamostatnily.

mail

Podůlší

Podůlší 90, Jičín, 506 01

Telefon:+420 721 580 450
E-mail:starosta@podulsi.cz
Web:https://podulsi.cz/