Příkrý

Obec Příkrý leží severovýchodně od Semil na prudkém svahu, spadajícím do údolí Vošmendy. Jde o mladou obec, vzniklou teprve při některé z podějších kolonizačních vln horního Pojizeří.

Nejstarší písemná zmínka je v semilském urbáři z roku 1634. V roce 2001 bylo v celém Příkrém napočteno 240 obyvatel.

Mnohem starší je místní část Škodějov, doložená již v roce 1388. Kdysi samostatná obec je od roku 1971 součástí Příkrého. V současné době má Škodějov 43 obyvatel.

Obě části obce jsou od sebe odděleny přirozenou terénní hranicí hřbetu Na Vrších (593 m n. m.), Skalka (610 m n. m.) a Benešov (568 m n. m.). V obci se zachovalo několik roubených chalup, z nichž jedna je zapsána v Seznamu kulturních památek. Stojí zde také dvě sochy Ukřižovaného a sousoší Kalvárie z první polovniny 19. století. Příkrý patří mezi obce, které nemají kostel, zato tu stojí zvoničky, a to dokonce dvě. První (z 1. poloviny 18. stol.) se nachází v pomyslném centru obce nedaleko hlavní silnice, druhá v dolní části nad říčkou Vošmendou.

mail

Příkrý

Příkrý 70, Semily, 513 01

Telefon:+420 481 622 746
E-mail:obec.prikry@centrum.cz
Web:http://www.prikry.wz.cz