Radim

Obec Radim leží 5 km severovýchodně od Jičína. Rozkládá se v Jičínské kotlině v nadmořské výšce kolem 306 m n. m.

První písemná zmínka o Radimi pochází z roku 1360. V minulosti bývala obec významným správním centrem. Ve 20. letech 17. století na místní tvrzi sídlili kartuziáni, teprve později přesídlili do nového kláštera ve Valdicích. Roku 1660 byla tvrz přestavěna na zámek a bylo odtud spravováno radimsko-peckovské panství. Kartuziánský klášter zrušil císař Josef II., panství koupili Trautmannsdorfové a od té doby význam obce klesal. 50. a 60. léta 19. století znamenala pro Radim období kulturního rozkvětu. V té době zde působil vlastenec Jan Tobiášek, který se velkou měrou zasloužil o založení knihovny a ochotnického spolku. V roce 1833 zde K. H. Mácha navštívil přítele J. Beneše. Krásu krajiny, která na něj silně zapůsobila, popisuje v nedokončeném románu Valdice.

Z kulturních památek se v obci dochovala boží muka z 18. století a barokní kostel sv. Jiří z let 1708-1709. V interiéru se nacházejí barokní sochy sv. Jáchyma a sv. Anny od F. Škvařila z roku 1718. Zámek byl odstraněn po roce 1937 a barokní fara z 18. století, která stávala v sousedství kostela, byla zbořena v 60. letech minulého století. V osadě Tužín se nacházejí roubené chalupy z 18. a 19. století a novogotická kaple Anděla Strážce z 19. století. Soubor lidových stavení najdeme také ve Studeňanech.

mail

Radim

Radim 8, Radim u Jičína, 507 12

Telefon:+420 731 409 498
E-mail:urad@obec-radim.cz
Web:www.obec-radim.cz