Skuhrov

Obec Skuhrov je tvořena dvěmi osadami: Skuhrovem a Huntířovem. Rozkládá se v Libereckém kraji v údolí potoka, který z pravé strany ústí do řeky Jizery.

V současné době bydlí v obci 507 trvale žijících občanů ve 135 objektech. Kromě toho je 68 domů využíváno k rekreačním účelům. V obci je základní škola včetně školy mateřské, družina mládeže a školní jídelna, pošta, prodejna smíšeného zboží, dvě sokolovny, dvě požární nádrže, které jsou v letních měsících využívány ke koupání, hostinec, kulečníkový klub a dva hřbitovy. Přestože obec patří počtem obyvatel k těm malým, žije velmi intenzivním kulturním, společenským a sportovním životem, a to především díky tělocvičným jednotám v Huntířově a v poslední době i ve Skuhrově.

Turistické informace:
 Kaplička v Huntířově (ve spodní části osady Huntířov, pod požární nádrží)
 Doba jejího vybudování není přesně známa. Z dochovalých záznamů vyplývá, že finanční prostředky na její stavbu byly získány na základě veřejné finanční sbírky. Hlavními sponzory byli bratři Vilém a Václav Reinišovi. Její stavbou bylo podmíněno konání první pouti ve vsi. Vysvěcena byla v r. 1910 sv. Vojtěchu.

Z turistického hlediska má obec Skuhrov výhodnou polohu. Severním směrem se rozkládají Jizerské hory, které jsou v zimě rájem lyžařů a po zbytek roku lákají turisty i cykloturisty množstvím přírodních krás. Směrem na jih je malebná oblast Českého ráje, která je bohatá na přírodní i historické památky. V nejbližším okolí patří mezi turistické atraktivity zřícenina hradu Frýdštejn a obec Malá skála.

mail

Skuhrov

Huntířov 63, Železný Brod, 468 22

Telefon:+420 483 397 276
Fax:+420 483 397 276
E-mail:ou-skuhrov@volny.cz
Web:www.skuhrov-huntirov.cz