Slatiny

Obec Slatiny leží asi 6 km jihovýchodně od města Jičína. Rozkládá se v Jičínské kotlině při řece Cidlině, v nadmořské výšce okolo 268 m n. m.

Jméno obce pochází od zdejší slatinné půdy, která se po odvodnění stala značně produktivní zemědělskou oblastí. Zdejší osídlení pochází již z prehistorické doby, což dokazují četné archeologické nálezy. Písemně je poprvé obec zmiňována r. 1357. V této době patřily osady a drobné statky vladykům a zemanům, koncem 15. století přecházely zdejší majetky do rukou většího panstva. Slatiny patřívaly Trčkům, krátce i Jindřichu Matyáši Thurnovi, původci povstání českých stavů v r. 1618. Po jeho porážce v r. 1620 byly statky prodány Albrechtovi z Valdštejna a po jeho zavraždění r. 1636 Jindřichu hraběti Schlikovi.

Z kulturních památek se v obci dochoval barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na místě někdejšího – pravděpodobně gotického – kostela nechala hraběnka Anna Schliková v letech 1761–1763 vystavět ve stylu rokokové gotiky nový kostel. Byl budován s využitím obvodových zdí staré kostelní stavby, jeho jediná loď má téměř čtvercový půdorys, s polygonálním presbytářem. Při severní straně přiléhá sakristie, nad níž v patře je oratoř, na západní straně je obdélná předsíň s kruchtou v patře. Vnější nároží a stěny lodi jsou mezi vysokými okny podepřeny opěráky, nahoře zakončenými barokními volutami (ozdoby ve tvaru spirálových závitnic). Uprostřed hlavního průčelí na jižní straně je vstupní portál s lomeným profilovaným obloukem, nahoře s bohatými rokajovými (nesouměrné hřebínky) dekoracemi a s erby v kartuši (ozdobně orámovaná plocha). Po stranách portálu jsou polopilíře, které mají na vrchu vázy s bohatými ozdobami. Střecha kostela je mansardová, uprostřed jejího hřebene je objemná kupole s lucernou, na obou koncích jsou štíhlé věžičky, zvané sanktusníky. Ty ovšem mohly nést jen zcela malé zvonky, užívané při pozdvihování při mši. Větší zvony musely být umístěny v dřevěné stupňovité zvonici opodál. Tato zvonice je dokonce starší než kostel – pochází z poslední čtvrtiny 17. století. Na hřbitově původně stávaly i čtyři rokokové kaple se stěnami, členěnými pilastry a s bohatou malířskou výzdobou. Zbyla jen jediná – márnice. Hřbitov byl ohrazen rokokovou zdí, která se dochovala jen částečně kolem brány s pilíři a kovanou mříží. Interiér má bohatou štukovou dekoraci, na pilastrech v presbytáři jsou rokoková sousoší andílků. Fresky a vnitřní zařízení pocházejí také z doby kolem r. 1763. Z původního gotického kostela pochází kamenná křtitelnice z poloviny 15. století a na ní stojící cínová křtitelnice z r. 1593.

Stavbou tohoto pozoruhodného kostela pokračovala hraběnka Anna Josefa po smrti svého manžela Františka Josefa Schlika v jeho započatém díle – ve tvorbě ojedinělé barokní krajinné kompozice, dnes známé jako Mariánská zahrada.

V části Milíčeves stojí zámek, byl postaven jičínskými jezuity v letech 1677 - 1678 na místě bývalé tvrze. Původně se jednalo o jednopatrovou stavbu. V roce 1841 byl zámek zvýšen o další patro a přestavěn v empírovém stylu podle návrhu J. Kocha. Za povšimnutí stojí také empírová oranžérie a sýpka z roku 1679.

mail

Slatiny

Slatiny 19, Jičín, 506 01

Telefon:+420 493 555 030
Fax:+420 493 555 030
E-mail:ou@slatiny.cz
Web:http://www.slatiny.cz/