Brada-Rybníček

Obec Brada-Rybníček leží zhruba 2 km severně od města Jičína, při silnici vedoucí do Liberce, odkud se naskýtá mimořádný výhled do širokého okolí.

Obec se rozkládá v nadmořské výšce okolo 400 m n. m., na východním úpatí skalnatého vrchu Brada vysokého 485 m. Obec vznikla v roce 1990 osamostatněním od obce Podůlší.

První písemné zmínky o obci jsou datovány k roku 1258. Návrší Brad nalézající se nad jičínskou kotlinou bylo osídleno již v době kamenné, což dokazují některé archeologické nálezy kamenných hlazených nástrojů. Na nejvyšším místě návrší nad obcí se nachází pozůstatky středověkého hradu Brada - terénní nerovnosti a nepatrný zbytek zdi. Nejstarší zprávy o něm pocházejí z let 1241 - 1263. V současnosti se zde nachází dřevěný kříž na pískovcovém podstavci a sochy sv. Petra a Pavla, připomínající bitvu z roku 1866. Z historických památek se přímo v obci dochoval kostel sv. Bartoloměje, dřevěná hranolová zvonice stojící u hřbitova a na jižním okraji obce kaple sv. Isidora. V okolí jsou četné pomníčky z prusko-rakouské války z r. 1866.

Významnou atraktivitou pro turisty i horolezce jsou Prachovské skály, skalní město, které se nachází v těsném sousedství obce.

Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 20:00
mail

Brada-Rybníček

Brada-Rybníček 30, Jičín, 506 01

GSM:+420 777 275 111
E-mail:obec@brada-rybnicek.cz
Web:www.brada-rybnicek.cz