Židovice

Obec Židovice leží zhruba v polovině cesty z Jičína do Městce Králového, asi 6 km jihovýchodně od Kopidlna. Obec se rozprostírá v nadmořské výšce kolem 237 m n. m.

První písemná zmínka o Židovicích je datována k letopočtu 1361. Ve vsi se nachází rodný dům prvorepublikového ministra zemědělství, posléze ministra národní obrany, Bohumíra Bradáče. Jeho zásluhou byla v obci roku 1929 postavena budova sokolovny. Škola byla v obci od roku 1882.

Severozápadně od Židovic leží město Kopidlno s barokním kostelem sv. Jakuba a původně renesančním zámkem se zámeckým parkem a rybníkem s možností koupání. Asi 4 km severně leží obec Vršce, ve které se nachází jedna z nejstarších roubených zvonic Českého ráje z roku 1515. Okolní listnaté lesy, táhnoucí se až k Češovským valům, jsou dobře zachovalou ukázkou původních doubravových porostů se vzácnými druhy teplomilných rostlin.

mail

Židovice

Židovice 7, Kopidlno, 507 32

GSM:+412 871 032
E-mail:zidovice@centrum.cz
Web:http://www.zidovice.cz/