Zvonice Vyskeř

Dřevěná roubená osmistěnná zvonice je dominantou obce Vyskeř.

Zvonice pochází z roku 1504. Je to dřevěná roubená stavba, jejíž půdorys tvoří pravidelný osmistěn. Střecha je kryta šindelem. Zpočátku sloužila spíše jako obranná vížka k vyskeřskému kostelíku, který toho času ještě neměl vlastní věž. V r.1506 byl do zvonice zakoupen zvon Václav, zvon měří v průměru 75 cm a váží 227 kg.

V r.1723 byl pro gotický kostel zakoupen zvon Maria o průměru 83 cm a 314 kg. Byl zavěšen na kostelní věž, která však v polovině 18.století začala vykazovat poruchy zdiva, způsobené vahou a pohyby zvonu. Bylo rozhodnuto zavěsit i tento zvon do stávající dřevěné zvonice. Aby mohla nést oba zvony, došlo kolem r.1750 k její přestavbě. Zvonice byla vytažena do výšky a celkově zvětšena.

Za 1. světové války byl zvon Maria v r.1916 zrekvírován a rozbit na střepy. Za 2. světové války byl odvezen i zvon Václav, který se však naštěstí podařilo po válce najít neporušený v Praze. 18. 6. 1945 byl zavěšen na kostelní věž.

Zvonice je stupňovitá, poměrně drobná, osmibokého půdorysu. Stojí na kamenné podezdívce, spodní obvodové zdi jsou roubené. Zvonové patro je opláštěno svislými prkny.


mail

Vyskeř

Vyskeř, 512 64

Telefon:+420 481 329 211
E-mail:vysker@craj.cz
Web:www.vysker.cz
Církevní památky
ostatní