Městská knihovna Semily

Městská knihovna pravidelně pořádá akce pro děti i dospělé - besedy, přednášky, seznámení s knihovnou, výtvarné dílny, čtení rodičů a dětí, výstavky.

Další služby knihovny- kopírování, internet, bibliograficko-informační služba, meziknihovní výpůjční služba, rezervování půjčené literatury, pomoc a rady při výběru knih, naučná literatura všech oborů, česká i světová krásná literatura, regionální literatura, kopírování materiálů, veřejná internetová stanice, ON-LINE katalog (vyhledávání ve fondu), Česká národní bibliografie, studovna a čítárna, hudební oddělení, časopisy pro děti a mládež, fond gramodesek a magnetofonových kazet, nabídka kulturně výchovné činnosti, exkurze a besedy pro žáky a studenty, antikvariát.


Kdy do knihovny?


 dospělíděti
pondělí9 - 1712 - 16
úterý       zavřenozavřeno
středa   9 - 1912 - 17
čtvrtek 9 - 1712 - 16
pátek      9 - 1712 - 16
sobota    9 - 11zavřenomail

Semily

Tyršova 49, Semily, 513 01

Telefon:+420 481 622 902
E-mail:mk@knihovnasemily.cz
Web:www.knihovnasemily.cz