České Švýcarsko

České Švýcarsko se nachází v nejsevernější části České republiky, blízko hranic se Spolkovou republikou Německo. Nejvýznamnějším vodním tokem regionu je řeka Labe. Protéká městem Děčín, odkud směřuje hluboko zaříznutým údolím do Hřenska. Národní park České Švýcarsko je proslulý bizarními tvary skal a CHKO Labské pískovce přitahuje pozornost vyznavačů horolezeckého sportu. Národní park je svojí atraktivitou skutečnou přírodní perlou severních Čech a celé České republiky.

Hustá síť značených turistických stezek, navazujících bezprostředně na komunikace, umožňuje poznat nejcennější přírodní partie oblasti s nespočetnými vyhlídkami, vyhlídkovými restauracemi a s pozoruhodnými rozhlednami. Turisticky nejatraktivnější obcí Děčínska je Hřensko, otevírající přístup na světově proslulou Pravčickou bránu a do Tiché a Divoké soutěsky.

Děčín