Informační centrum KRNAP Špindlerův Mlýn

Informační centrum správy KRNAP se nachází v blízkosti autokempu po levé straně při cestě na Špindlerovu boudu.

Co nabízí infocentrum:
· kompletní informační servis o letním a zimním turistickém využití území NP
· prodej propagačního materiálu (mapy, průvodce, pohledy ap.)
· videoprojekce (zdarma)
· přednášky (zdarma)
- vždy pro maximálně 15 osob
- tématika přednášek: lesnictví, botanika, zoologie, historie, geomorfologie atd.
- závazné objednávky 5 pracovních dní před plánovaným termínem na tel. 499 433 228
· stálou expozici zaměřenou na historické proměny Krkonošské přírody a krajiny,
· dětské poznávací hry
· virtuální procházku Špindlerovým Mlýnem i celými Krkonošemi a jejich přírodou prostřednictvím dotykové obrazovky
· vystavení dokladu k vjezdu vozidlem (příp. o zaplacení poplatku) platným pro celou oblast KRNAP. Důvody pro vydání dokladu - např. trvalý pobyt, zaměstnání, vlastnictví nemovitosti, zásobování apod.

mail

Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn 269, Špindlerův Mlýn, 543 51

Telefon:+420 499 433 228
Fax:+420 499 433 369
E-mail:icspindl@krnap.cz
Web:http://www.krnap.cz/ic-spidleruv-mlyn