V Bedřichově se občané i turisté mohou těšit z nových webových stránek

Od ledna se rozdělují bedřichovské webové stránky na obecní: www.bedrichov-ou.cz a turistické: www.bedrichov.cz.

Dlouho očekávaný okamžik nastal a Bedřichov se dočkal dvou nových webových stránek. 

Stránky mají nový design, poskytují snadnou a jasnou orientaci, ale především došlo k oddělení domény obecního úřadu od domény turistického informačního centra. Vše by mělo být pro návštěvníka stránek přehlednější. Stránky mají též responzivní design a splňují veškeré parametry dnešní doby. Také se podařilo napojení na Datový sklad Libereckého kraje. Turistické informace jako ubytování, stravování, tipy na výlety a jiné, jsou čerpány z Datového skladu Libereckého kraje. Databáze se tak sjednotila a umožnila propojení informací s mnoha dalšími turistickými portály v Jizerských horách.

  1. Obec Bedřichovwww.bedrichov-ou.cz – informuje občany dle zákona, dává praktické informace a prozrazuje mnoho z historie obce.
  2. Turistika Bedřichov – www.bedrichov.cz – turistické informace rozdělené sezonně dávají ucelený přehled z Bedřichova a Janova nad Nisou. V této oblasti se podařila spolupráce s obcí Janov nad Nisou a Infocentrum v Bedřichově bude zastřešovat obě území. Ubytovatelé z Janova se mohou od ledna obracet na Informační centrum v Bedřichově, které je jim i jejich hostům zcela k dispozici.
Rozdělení webových stránek Bedřichova bylo zcela zásadní, a proto žádáme všechny "sledovatele" o shovívavost při jejich ladění. Můžete nám zaslat zpětnou vazbu nebo námět k vylepšení na: infocentrum@bedrichov.cz.

Děkujeme a těšíme se na viděnou v Bedřichově.