Okolo josefodolské přehrady na řece Kamenici

Josefodolská přehrada je cílem mnoha lyžařů. Upravené i ty méně nápadné cesty nám dovolí vidět ji z mnoha různých perspektiv.

Horní Maxov, MHD –Hrabětice, MHD 3,5 km – bývala Jablonecká chata 4,5 km – hráz josefodolské přehrady 6,5 km – Kristiánov 10,5 km – Blatný rybník 12,5 km – západní cíp přehrady – most přes Kamenici 16,5 km –přehradní hráz 18,5 km – Hrabětice, MHD 20,5 km – Horní Maxov, MHD, 24 km.

Varianta: od Blatného rybníka na Novou Louku a zpět 1,5 km, celkem 25,5 km.


Naše trasa začíná v Horním Maxově u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Stopy asi 100 m odtud stoupají zvolna vpravo přes zasněžené louky na Maxovský hřbet. Po krátkém sjezdu do sedélka odbočíme doprava na úzkou lesní cestu. (Pokud bychom pokračovali přímo, dojeli bychom k rozhledně Slovanka.) Okolo dětských sjezdových tratí areálu Severák dorazíme do Hrabětic. Na křižovatce silnic stojí tzv. „kaplička“, ve skutečnosti se však jedná o bývalou hasičskou zbrojničku, která dnes slouží jako občerstvovací zařízení.

U ní začínají upravené stopy, které směřují ke Královce. My po krátkém stoupání odbočíme doprava k někdejší Jablonecké chatě a odtud se příjemným sjezdem dostaneme k josefodolské přehradě na Kamenici. I tato část bývá upravena.

Přehrada má dvě hráze, které někdy musíme překonat pěšky, protože stopy zde bývají přerušené. Za druhou hrází pokračujeme delší čas po obvodu největší jizerskohorské přehrady. Její hladina bývá jen občas zamrzlá, většinou její černé vody nápadně vynikají v okolní zasněžené krajině. Pod bývalou sklářskou osadou Kristiánov začíná stoupání až ke křižovatce cest. Kristiánov leží cca 5 minut vpravo odtud.

Pokud se nerozhodneme pro návštěvu Kristiánova, vydáme se hned na zmíněné křižovatce doleva k Blatnému rybníku. Od jeho hladiny je to necelý km k zámečku na Nové Louce (viz varianta). U Blatného rybníka zpravidla najdeme stopy, které kopírují krátce jeho pravý břeh a u malé hráze odbočují doprava vzhůru. Zanedlouho nás tato stopa přivede k západnímu cípu josefodolské přehrady. Tento úsek nebývá technicky upravován a není značen.

U přehrady znovu nalezneme preparované stopy a dáme se po nich doleva. Terén je tady zvlněný, krátké výstupy jsou střídány sjezdy. Tak se dostaneme k mostu přes Kamenici a po jeho překročení se napojíme na trasu, po níž jsme přijeli do Kristiánova. Vrátíme se k hrázím přehrady a na konci delší z nich pokračujeme mírně vlevo vzhůru poširoké komunikaci spojující Hrabětice s přehradou (upravuje se pluhováním). Z Hrabětic pojedeme v protisměru naší předchozí cesty do Horního Maxova.

Poměrně snadný výlet, který z větší části kopíruje obvod přehrady na Kamenici, s možností občerstvení na Nové Louce. Je možné ho zkrátit, pokud dojedeme autobusem MHD nebo vlastním vozidlem do Hrabětic, kde se u zmíněné ,, kapličky´´ nachází velké placené parkoviště.


Autor: Otokar Simm

Bedřichov