Turistický region Jizerské hory se připojuje k výzvě Libereckého kraje na záchranu cestovního ruchu

Už prakticky rok jsme součástí tu silnějších, tu slabších vln epidemie koronaviru, které mj. významně ovlivňují každodenní život podnikatelů a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Řada z nich už musela omezit své provozy, nebo je dokonce nenávratně uzavřít, což se významně podílí na snížení výkonnosti lokální ekonomiky. Pomoc státu je tedy i v této oblasti zásadní; pokud nepřijde, nebo nebude adekvátní, cestovní ruch a kvalitní služby s ním spojené jen těžko přežijí.

Proto se Turistický region Jizerské hory, jakožto organizace usilující o rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách připojuje k výzvě Libereckého kraje, kterou připravil ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou. Výzva apeluje na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Výzva obsahuje zejména apel na změny v pravidlech a nařízeních v předem a jasně stanovených intervalech, informovanost o změnách s předstihem, plošnou kompenzační politiku, zrychlení systému vyplácení kompenzací a jejich výše a také spravedlivý a systémový kompenzační program.

Dále pak dočasné a rychlé řešení v cestovním ruchu, a to za pomocí prodloužení programů Antivirus A+ a B, prodloužení programu Covid-nájemné, zvýšení kompenzačního bonusu pro živnostníky z dnešních 500 Kč na 1000 Kč denně a zavedení rovného přístupu ke všem podnikatelům v oboru.

 Na závěr výzvy jsou zmíněny návrhy změn pro trvalé řešení situace a jejich následků. V souvislosti s mimořádnými výdaji měst, obcí i krajů a také díky předpokládaným nižším daňovým příjmům bude dramaticky ohroženo financování organizací, které se v regionech věnují podpoře cestovního ruchu. Proto Liberecký kraj společně s dalšími organizacemi vyzývá k úpravě podmínek Národního programu podpory cestovního ruchu pod patronací Ministerstva pro místní rozvoj, a to například zaveden nižší spoluúčasti žadatelů. Důležitým bodem je také vypsání mimořádného programu zejména na marketingové aktivity na podporu příjezdového turismu a také dotační titul na podporu infrastruktury cestovního ruchu – plnohodnotná parkoviště, stání pro obytné vozy, cyklostezky či doplňkové vybavení.