Rozšíření území Geoparku UNESCO Český ráj

Území Geoparku UNESCO Český ráj zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů a představuje skutečnou geologickou učebnici. Na začátku roku 2021 se území geoparku rozšířilo zhruba o desetinu. Obohaceno bylo o geologicky cenné lokality u Mnichova Hradiště, Železného Brodu a Nové Paky.

Území Geoparku UNESCO Český ráj, jehož rozloha je 833 km2, bylo v průběhu stovek miliónů let trvající historie Země opakovaně dnem jezer a moří, několikrát zde probíhala sopečná činnost. Výsledkem je krajina s divokými skalami, sopkami, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky. Působením vody pod zemským povrchem se vytvořily unikátní Bozkovské jeskyně se zajímavými krasovými jevy. Český ráj přináší obraz o geologické historii Země, a zároveň dokládá význam přírodních podmínek pro ekonomický a kulturní rozvoj lidské společnosti v průběhu několika tisíciletí.

V říjnu 2005 byl Geopark Český ráj přijat do prestižní Sítě evropských a světových geoparků UNESCO, tj. mezi území s výjimečnými lokalitami, pro které byl zaveden termín geotop. Geotopy tvoří např. odkryvy hornin s nálezy vzácných nerostů, zkamenělin nebo část krajiny, která vyniká jedinečností i krásou.

Rozšíření geoparku v roce 2021

Na začátku roku 2021 se území geoparku rozšířilo zhruba o desetinu. Obohaceno bylo o geologicky cenné lokality u Mnichova HradištěŽelezného Brodu a Nové Paky. Na nově přidaném území u Mnichova Hradiště jsou nejzajímavější takzvané skalní sruby, paleokoryto řeky Jizery a vrch Káčov, což je skalní útvar vulkanického původu.

Na Železnobrodsku jde zejména o fylitové lomy s výskytem ichnofosílií a fosílií. V minulosti se v lomech těžila pokrývačská břidlice. V místech kontaktu metamorfovaných hornin a žuly se zde vyskytuje metadiabas, který byl již v mladší době kamenné těžen pro výrobu kamenných seker. Archeologové nacházejí tyto sekery až do vzdálenosti 500 kilometrů.

Na 
Novopacku se území geoparku rozšířilo do okolí potoka Zlatnice, které bývalo oblastí těžby zlata. To se zde těžilo minimálně mezi 16. a 19. stoletím.

Tato území se nacházejí mimo centrální oblast Geoparku a rozšíří tak nabídku cestovního ruchu a pomůžou i místním podnikatelům.  Geopark je spravován neziskovou společností Geopark Český ráj o.p.s.

mail

Turnov

Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

Telefon:+420 481 540 253
E-mail:info@geoparkceskyraj.cz
Web:http://www.geoparkceskyraj.cz/