Kalvárie na Koreckém vrchu

Na temeni Koreckého vrchu se původně tyčil kříž, doplněný sochami Panny Marie, sv. Jana a Máří Magdaleny. Podél stezky, vedoucí nahoru, stávalo 14 zastavení křížové cesty. Vše bylo po II. světové válce zničeno.

O kříži, sochách a křížové cestě na Koreckém vrchu hovoří Bedřich Bernau ve svém spise Der politische Bezirk Dauba takto:

Počínaje západním okrajem lesa bylo podél klikaté cesty postaveno 14 kamenných, křížovou cestu představujících soch. Od roku 1868 se na vrcholku hory nachází železný kříž na kamenné základně, který byl v roce 1883 poškozen bleskem, poté byl v roce 1885 zrekonstruován, přestavěn a opatřen hromosvodem. Původní dřevěný kříž byl postaven v roce 1836, obnovené sochy Panny Marie, sv. Jana a Magdaleny, byly postaveny v roce 1837, zastavení křížové cesty pak postavil v roce 1838 kameník Franz Lausch, který tehdy žil v Korcích v čp. 24. a který složil 20 zlatých u obecního úřadu na údržbu. Plánovaná výstavba „Olivetské zahrady“ a poustevny se neuskutečnila. Lausch zemřel v roce 1869 ve věku 79 let v Doksech.

Z kamenných artefaktů se dochovala torza dvou soch a zbytky několika zastavení křížové cesty. Na vrcholové plošině Koreckého vrchu je rozpoznatelné místo po umístění podstavce kříže, ale přesná podoba Kalvárie není dnes známá.


Dubá