Trniště - vyhlídková skála

Vyhlídková žulová 15 m vysoká skála nedaleko Hašlerovy chaty v obci Janov nad Nisou poblíž žluté turistické značky.

Skála Trniště byla návštěvníkům zpřístupněna na konci 19. století, kdy zde byly vytesány schody a vyhlídka zabezpečena zábradlím. Dříve bývala ozdobena mohutným křížem.  Vyhlídková plošina je dnes obklopena vysokými stromy, které brání rozhledu. Se skaliskem je spojena celá řada pověstí. Podle jedné z nich je uvnitř ukrytý poklad a brána k němu se prý otevírá na Velký pátek. Další legenda vypráví, že poklad v Trništi hlídají divoženky nebo šedí mužíčkové, kteří dobrým a chudým lidem dávají do nůší šišky – ty se pak promění ve zlato.


Janov nad Nisou