Procházka přes Krásný Vrch u Dubé

Kratší, jen necelé 4 km dlouhá zimní procházka

Přes Krásný vrch

Na kratší, jen necelé 4 km dlouhou zimní procházku, se vydáme z náměstí v Dubé ulicí Jana Roháče. Na křižovatce s ulicí Požárníků si můžeme všimnout několika zajímavých objektů. Na konci ulice Jana Roháče stojí vpravo památkově chráněný areál domu z poloviny 19. století. Přejdeme ulici Požárníků a máme před sebou další dva památkově chráněné klasicistní domy. U zdevastovaného domu, obráceného průčelím k silnici, stojí kovový kříž na kamenném podstavci, který nechal zřídit v roce 1803 Anton Ungermann.

Pokračujeme po silnici směrem na Rozprechtice, kde vpravo si všimneme skalních sklípků, náležejících do unikátního památkově chráněného souboru. Silnice mírně stoupá, mineme odbočku vpravo do polí, o něco dále bývala i vlevo odbočka, nyní rozoraná. Zde stával tak zvaný Schwarzes Kreuz, velký dřevěný kříž s litinovým Kristem, který byl poražen vichřicí v roce 1972 a už se na své místo nevrátil.

Pokračujeme po silnici až k další odbočce, doprava zde odbočuje značená stezka k soše sv. Prokopa, my ale půjdeme doleva polní cestou mezi krajem lesa a polem. O něco dále se cesta stáčí opět doleva a mírně stoupá. Napravo se můžeme pokochat pohledem do táhlých starých luk s vysokou trávou, odbočuje do nich cesta, ale my pokračujeme rovně. Vyjdeme na návrší s nadmořskou výškou 287 m, které v dnešních mapách nese jméno Krásný vrch. Na starých mapách se nazývalo Scheunberg. Stojí tu sloup elektrického vedení a myslivecká posed. Z návrší je pěkný výhled na Dubou i na okolní krajinu.

Cesta se zahýbá doprava a naskýtá se z ní pohled na krásné louky, táhnoucí se k vzdálenému lesu. Jdeme přímo k mohutnému dubu, který se tyčí nad ústím Husarské soutěsky. Bohužel tato romantická roklina je kvůli množství padlých stromů zcela neprůchodná. My se ale dáme loukou k myslivecké kazatelně. Od ní pokračujeme podél březového hájku s dalším posedem ke kraji louky, lemované pásem březového porostu. Mineme osamělou břízu vystupující z hájku do louky a na kraji louky uvidíme ještě jednu kazatelnu. K ní zdola vede kolem příhradového sloupu vyježděná cesta, po které sejdeme ke dvěma chatám.

Pokračujeme po cestě okolo chat, levou stranu cesty tvoří skalní stěna, napravo se nabízí pohled do údolí. Posléze uvidíme ve skalní stěně vytesanou místnost, momentálně bohužel sloužící jako smetiště. V údolí jsou vytvořené rybníčky pro drobné vodní živočichy. Přejdeme mostek přes potok a kolem kontejnerů vyjdeme na silnici, kde se dáme vlevo. Mineme čističku odpadních vod, poté bývalou mlékárnu, kde nyní sídlí společnost Millenium Technologies a.s., a napravo bývalý špitál, dnes soukromý dům. Odbočíme přes mostek doprava a pokračujeme po modré turistické značce.

Nalevo nám stromy cloní výhled na bývalou Hellerovu sušárnu a sířírnu chmele, dnes stáčírnu pitné vody firmy Fontana watercoolers, s.r.o., napravo ve stráni býval počátkem 20. století upravený park. Mineme dva uzavřené prameny a kolem památkově chráněné roubené chalupy a několika sklípků z chráněného souboru dojdeme k Máchadlu se sochou sv. Floriána. Poté procházíme Sadovou ulicí podél řady skalních sklípků a kolem památkově chráněného přízemního domku z počátku 19. století se zdobeným kamenným ostěním dveří. Okolo bývalého hotelu Slávie, rovněž památkově chráněného, se vrátíme do centra Dubé.

mapa:

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.5503093&y=50.5372927&z=15 


Dubá