Procházka z Dubé přes Křenov

Sychravé podzimní počasí může rozblátit polní a lesní cesty, proto zvolíme trasu převážně po silnici.

Vydáme se z Dubé směrem na Rozprechtice, míjíme bývalé pískovcové lomy u hájovny, kterou pamětníci ve vzpomínkách nazývají Villa Schmidt. Napravo od silnice si všimneme výklenkové skalní kapličky. Naproti bývalému Šibeničnímu mlýnu si na informační tabuli můžeme přečíst zajímavosti o údolí Liběchovky, které spadá do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Mineme odbočku k Vrabcovu a na křižovatce u empírového pavilonu se dáme vlevo. Silnice doprava stoupá k Dražejovu, cesta údolím vede do Pramenného dolu.

Míjíme zdevastovaný Rozprechtický statek, impozantní novorománskou stavbu z roku 1878, postavenou v místě mnohem staršího statku. Rozprechtice jsou zmíněny již v roce 1253. Pokračujeme po silnici nad Rozprechtickým rybníkem, vlevo si všimneme jednoho z řady bunkrů. Po levé straně silnice se postupně objeví mokřadní plochy přírodní rezervace. Mineme turistickou odbočku na Panskou Ves a posléze vpravo za zpevněnou lesní cestou můžeme obdivovat zaplavenou část údolí. Ačkoliv původně býval rybník o něco výš nad zničeným Křenovským mlýnem, příroda si tady vodní plochu vytváří sama.

Odbočíme úzkou silnicí doleva a vystoupáme na planinu mezi pastvinami, cestu lemují domy Křenova. Můžeme zde ocenit některé objekty lidové architektury, všimneme si sochy sv. Jana Nepomuckého v zahradě u jednoho z nich. Cesta stále stoupá až k návrší, kde je posezení u informační tabule z projektu Dubské Švýcarsko. Z návrší je krásný výhled do kraje. Poté pokračujeme po cestě dál v přímém směru, vlevo odbočuje cesta na Panskou Ves. Vpravo nad cestou stojí Nedamovská vodárna z roku 1913 mezi starými akáty.

Po přibližně 150 metrech na kraji malé loučky odbočuje z cesty pěšina doprava do lesa. U pěšiny stojí informační tabule, popisující přírodní památku Kamenný vrch u Křenova. Pěšina vede podél paseky, kde se otvírá výhled na Velký Beškovský vrch. Poté dojdeme k dvojité skále, která předznamenává monumentální vrchol kopce. Pěšina dál je poněkud nezřetelná, ale pokračujeme v přímém směru několik desítek metrů a dostaneme se k vrcholovému skalnímu hřbetu, složenému z několika útvarů.

Po prohlídce přírodní památky se vrátíme na cestu a pokračujeme ke křižovatce, odkud vzhůru stoupá cesta směrem k Velkému Beškovskému vrchu, doprava vede cesta do osady Beškov, my se ale dáme doleva po modré turistické značce do části Nedamova, která se původně nazývala Hackelberg. Cestou míjíme několik krásných ukázek lidové architektury, pokochat se můžeme i pohledem do krajiny, které dominuje Berkovský vrch se zříceninou Starého Berštejna. 

Od posledního domu klesá cesta podél odsekané skály dolů do údolí a ústí na silnici od Ždírce, na které se dáme doleva. Mineme křižovatku, kde doleva vede úzká silnice na Panskou Ves, doprava cesta na Plešivec. Zde je i další zastavení z projektu Dubské Švýcarsko. Podél silnice se zprava táhne opět mokřinaté údolí přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, zleva se tyčí mohutné pískovcové bloky. Posléze se přírodní rezervace přesune na druhou stranu silnice, vpravo míjíme vodárnu, pomník upomínající na konec II. světové války a zbytky Ženského mlýna. Pod skalnatou strání se skrývá bunkr a další pak v záhybu silnice u odbočky soukromé cesty.

Nalevo si na informační tabuli naučné stezky Dubsko – Kokořínsko můžeme přečíst zajímavosti o mokřadech. Silnice nás dovede k Černému rybníku a odtud opět lipovou alejí se vrátíme do Dubé. Trasa je dlouhá přibližně 9 km a lze ji, až na pěšinu ke Kamennému vrchu, absolvovat i na kole či s kočárkem.

Odkaz na mapu
Dubá