Meandry Smědé

Patnáctikilometrový okružní výlet vedoucí na samém cípu naší republiky, který vás zavede do přírodní rezervace Meandry Smědé.

Celková délka: 15,5 km, převýšení ↑↓188 m.

Popis trasy: nádraží ČD Višňová – po zelené turistické značce kolem Dubového rybníka – rozcestí Černousy žst. – vlevo po žluté turistické značce – okolo kostele sv. Vavřince ke kostelu sv. Anny, autobusová zastávka Andělka – odbočka po žluté doleva a stále po žluté zpět na nádraží ČD Višňová

Zajímavosti: PR Meandry Smědé – Dubový rybník (ornitologický významné místo) – kostel sv. Vavřince – kostel sv. Anny

Rezervace Meandry Smědé byla zřízena k ochraně přírodního rázu údolní nivy podhorské řeky s přirozeně se vyvíjejícím říčním korytem, se slepými rameny a s fenoménem štěrkopískových náplavů. Součástí chráněného území je též rybník Dubák - ornitologicky významná lokalita severních Čech, a dále ekosystém listnatého svahového lesa nad pravým břehem Smědé.