Velké podzimní hledání

Turistická destinace Liberecký kraj vyzývá ke spolupráci všechny grafiky a grafičky, kteří by se chtěli podílet na tvorbě nového loga, logomanuálu a claimu, neboli sloganu pro prezentaci cestovního ruchu našeho kraje. Výběr nového loga a celková realizace bude probíhat formou dvoukolové soutěže. Přihlášky s návrhy a odůvodněním myšlenky návrhu je možné zasílat až do 30. září.

Nové logo bude reprezentovat turistickou destinaci „Liberecký kraj“ v České republice i v zahraničí a do budoucna se s ním návštěvníci i místní budou doslova potkávat na všech komunikačních platformách od sociálních sítí a webových stránek, přes propagační tiskoviny až po fyzickou prezentaci na největších akcích Libereckého kraje a přilehlého okolí. A co vše musí nové logo splňovat? Požadavků je hned několik, například musí být s regionem jednoduše spojitelné, musí také vyvolávat pozitivní reakce a odkazovat na pět turistických regionů kraje: Český ráj, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory a Máchův kraj. Dále je požadována srozumitelnost, proto bude muset každý z návrhů obsahovat odůvodnění zvoleného řešení. V neposlední řadě je výhodou návaznost na vizuální styl Krajského úřadu Libereckého kraje. Avšak je nutné pracovat s tím, že značka pro cestovní destinaci není značkou Krajského úřadu Libereckého kraje. V tomto aspektu by měla vystihnout tento zásadní rozdíl. Měla by podněcovat k místní příslušnosti a jistým hravým způsobem by měla dotvářet značku Libereckého kraje. Protože právě tyto dvě značky by měly jít ruku v ruce, nikoliv soupeřit. 

A jaký bude další postup výběru loga? „Na začátku října zasedne odborná komise, která vybere tři nejlepší návrhy. Jejich tvůrci po bližším rozpracování obdrží finanční odměnu v hodnotě 8 tisíc korun. Oficiální logo a celý grafický manuál následně vzejde z těchto tří rozpracovaných verzí“ vysvětluje postup Jakub Šeps, vedoucí oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje. Ve druhé polovině října by nové logo již mělo být finálně vybránoNechme se překvapit jaké bude! Veřejnosti bude odhaleno na přelomu roku.

Návrhy lze odesílat v komprimované podobě či přes online úložiště na emailovou adresu: jakub.seps@kraj-lbc.cz. Podrobné podmínky jsou ke stažení po pravé straně v PDF souboru: "Soutěž na vytvoření loga - kompletní informace".