Zelené putování za tajemstvím stromů

Bedřichov má další stezku pro děti, která vede po stávající Mravenčí stezce a vznikla na základě tradovaných pověstí, jež se uchovaly až do dnešních časů. Zavede nás na místa pro mnohé známá, ale přitom jiná a propojená tajemnem.

Stezka se skládá ze dvou částí, dvou tajenek, provází ji jedna hrací karta.


První část putování vede po stávající Mravenčí stezce a upoutává pozornost dětí na různost zvířecích stop, které jsou v přírodě k vidění. U všech soch zvířátek (pouze zvířátek) naleznete nové tabulky. Každá tabulka nese název zvířátka, jeho fotku a zcela dole pod obrázkem otázku, kterou děti mohou s pomocí rodičů zodpovědět na místě. Odpověď má daný počet písmen (včetně nápovědy) až na jedno, které zakrývá stopa zvířátka. Právě vyluštěné písmeno přepíšete na zadní stranu nové hrací karty, kde jsou rozmístěny bílé stopy. Děti tak mohou hravou formou pomáhat spárovat stopy na tabulkách v lese a na hrací kartě a vyluštit tak všech 13 stop – písmen – ukrývajících poselství lesa – tajenku.

Sbírání stop do tajenky začíná u infocentra, u sochy ropuchy obecné, a vede až na Královku nebo na Prezidentskou chatu, kde obdržíte za vyluštěnou první část hrací karty stejnou odměnu tak, jak tomu bylo u staré hrací karty na Mravenčí stezce.

Stezka má však pokračování pro všechny zvídavé děti, které by chtěly vyluštit i druhou část tajenky. Cesta od Královky pokračuje k Prezidentské chatě, dál lesem do Bedřichova kolem hájenky, kde v místech nové sochy Štěpánky dříve stávala jedle. Odtud pokračuje po šipkách zpět k informačnímu centru. Zde za absolvování celé 5 km dlouhé stezky a za vyluštění obou tajenek obdrží děti další odměnu. Stejně jako u Modrého putování, tak i u Zeleného putování (druhé části) jsou místa pro zodpovězení otázek označena skleněnými kameny, tentokrát smaragdově zelené barvy. Tato místa jsou srozumitelně vyznačena čísly v mapě na hrací kartě.

Na celou trasu Zeleného putování za tajemstvím stromů se můžete vydat jak podle zmiňované kreslené mapy v hrací kartě, tak i podle nově vydaných map Bedřichova. Vše je možné si vyzvednout na informačním centru nebo vytisknout z webových stránek.


Dnes vám prozradíme příběh neobyčejné jedle, která ještě před necelými sto lety stávala v Bedřichově naproti bývalé sklárně.

… v dobách, kdy zdejší kopce pokrývaly temné lesy a v místě, kde na samém okraji panské obory hraběte Clam-Gallase stávala na malém paloučku dřevěná myslivna, v těch místech žil spokojeně starý myslivec i se svou krásnou vnučkou Štěpánkou. V podkroví pak hostili mysliveckého mládence, hodného a milého učedníka Jakuba. A tak se stalo, že se Štěpánka s Jakubem do sebe zamilovali a plánovali s požehnáním dědečka svatbu.

Avšak na protějším kopci, na Trništi, žil ve svém hradě zlý rytíř Dornst, který chtěl získat spanilou dívku jen a jen pro sebe. Čekal na okamžik, kdy se mladý myslivec vydal za prací do lesa. Pak se převlékl za mnicha, a se špatným úmyslem děvče unést, odebral se navštívit myslivnu.

Když se po přívětivém přijetí lstí dostal do stavení, bylo už pozdě. Dědeček svou vnučku před zlým rytířem bránil, ale marně. Určitě by se Dornstovi povedlo unést Štěpánku na jeho hrad, kdyby právě v tu chvíli nesbírala v blízkosti myslivny léčivé byliny stará Trudy – místní léčitelka a vědma. Ta náhodou spatřila vše, co se odehrálo, a protože byla jasnozřivá, hned věděla, kde má Jakuba hledat a jak přivolat jeho kroky zpět k domovu. K tomu ji nepomáhal nikdo jiný než lesní zvířátka, která rychlostí jim danou úkol splnila.

Mládenec z lesů přiběhl právě ve chvíli, kdy zlostný rytíř posadil spoutanou a plačící dívku na koně a znovu vběhl do myslivny zahladit stopy po svém činu. Na kraji paseky stihla Trudy Jakubovi předat začarovanou lískovou větev i s jejím tajemstvím. On podle návodu bylinkářky máchl větvičkou a proměnil Štěpánku ve štíhlou vysokou jedli, aby ji před tím vším zlem ochránil.

Mezitím Dornst chalupu podpálil a spěchal za svým ohněm vyplašeným koněm do lesa v domnění, že spoutaná dívka jede stále v sedle. (O tom, jak to se zlým rytířem dopadlo, to je jiný příběh, který vypráví Modré putování za zázračnou vodou.)

Když se z myslivny začal linout černý dým a šlehaly plameny, odvážný Jakub ani na chvilku nezaváhal a vrátil se do chalupy pro starce. Při jeho záchraně však v plamenech ztratil lískovou větvičku, bez jejíž pomoci nebylo možné Štěpánku proměnit zpět v dívku.

Jakuba nikdy neopustila láska ke své milé, většinu času seděl pod jedlí a radil se s ní o všem, co měl na srdci, i o tom, jak se starat o les, vodu a zvěř. Protože láska v jeho srdci byla tak silná, dokázala jednoho svatojánského dne zlomit i kouzlo lísky a Štěpánka se stala duchem jedle. Přes den jí bylo dovoleno ve svém lidském těle žít život ženy, vedle svého milovaného Jakuba, v noci proměněná v jedli pomáhala střežit les a vše živé v něm.

Když manželé společně prožili pěkný a naplněný život, stromová bytost v podobě dívky setrvávala v jedli dál až do té doby, než strom zanikl …a kdo ví? Třeba v těch místech žije dodnes.

Možná se podaří i vám po cestě poodkrýt další příběhy stromů a jejich bytostí.


… nechte se unést příběhem o dobru a zlu, o kouzlech, o odhalování tajemství lesa a naslouchání všemu živému.

Naši nejmenší mohou za pomocí rodičů a zvířátek vyluštit první část putování (tajenka – stopy zvířátek), za tu obdrží odměnu na Královce nebo na Prezidentské chatě.

Ti větší a odvážnější mohou v Zeleném putování od Královky pokračovat, projít lesem a za doprovodu dobrých duchů lesa vyluštit další část tajenky, za níž obdrží v informačním centru odměnu.


Zelená je symbolem…

pokory, lásky, štěstí a vyrovnanosti.

Zelené jsou…

oči stromových bytostí.

Zelená může být…

uklidňující louka, životadárná Země, listy a jehličí jako to nejdražší zlato stromů…;

sklo v barvě drahocenného smaragdu.